ShipXanh

ShipXanh

Tiện ích mở rộng cho Chrome, CocCoc

 • Copy sản phẩm chéo 6 sàn: Shopee, Lazada, Tiktok, Sendo, Facebook, WooCommerce
 • Quản lý đơn hàng Shopee, Lazada, Tiktok bằng trạng thái riêng
 • Tải về máy tính video sản phẩm, ảnh sản phẩm Shopee, Lazada
 • Hiển thị thống kê chi tiết sản phẩm Shopee
 • Tự động đẩy sản phẩm Shopee không cần treo máy
 • Đóng dấu khi in đơn hàng Shopee
 • Tạo giá đặc biệt cho hàng loạt sản phẩm Lazada
 • Xoá hàng loạt sản phẩm Lazada
 • ...

Phần mềm đăng nhập nhiều shop

 

 • Đăng nhập nhiều shop nhiều sàn chung một màn hình để quản lý
 • Cùng lúc có thể trả lời hàng trăm shop các sàn Shopee, Lazada, Tiktok,...
 • Nhận thông báo khi có tin nhắn đến
 • ...